W ramach naszych specjalizacji reprezentujemy klientów w postępowaniach przed
sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi
i arbitrażowymi przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) oraz przy międzynarodowych
organizacjach arbitrażowych (w tym ICC).

Reprezentujemy klientów przed wyspecjalizowanymi sądami polubownymi do spraw
domen internetowych, w tym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych
przy PiiT w Warszawie, przed Sądem Arbitrażowym EURID w Pradze oraz WIPO
w Genewie.

Reprezentujemy klientów również przed organami celnymi, skarbowymi i sądami
administracyjnymi w postępowaniach dotyczących naruszeń praw własności
przemysłowej oraz praw własności intelektualnej, w tym w sprawach o zatrzymanie
celne towarów.