Istnienie i sukces rynkowy przedsiębiorstwa uwarunkowane są nie tylko jego ofertą,
marketingiem i dojrzałością organizacyjną. Istotny wpływ na kondycję
przedsiębiorstwa ma także jego otoczenie, a w szczególności bezpośrednia
konkurencja, która nie zawsze działa zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.
Działania godzące w markę przedsiębiorcy, w jego produkt czy też nieuczciwe
działania reklamowe coraz częściej stają się elementem gry rynkowej.

Świadczymy pomoc prawną w walce z nieuczciwą konkurencją. Pomagamy również
tym, którzy zostali oskarżeni o prowadzenie działalności konkurencyjnej
z naruszeniem prawa lub dobrych obyczajów. Doradzamy w zakresie zwalczania
nieuczciwych praktyk rynkowych.

Doradzamy klientom oraz reprezentujemy ich m.in. w zakresie: wprowadzającego
w błąd oznaczania przedsiębiorstwa, towarów lub usług, naruszania renomy (w tym
pasożytniczego wykorzystywania cudzej renomy), naruszenia tajemnicy
przedsiębiorstwa, niedozwolonego naśladownictwa produktów lub opakowań
produktów (pasożytnicze naśladownictwo) czy też utrudniania dostępu do rynku.

 

Doświadczenie:

UEFA - reprezentacja w sporach związanych z kampaniami ambush marketingowymi w związku z EURO 2012TM
w Polsce, w tym o naruszenie renomy oraz o stosowanie wprowadzających w błąd oznaczeń, o nieuczciwe stosowanie znaków w AdWords Google oraz w mediach społecznościowych.

Producent kosmetyków – doradzanie oraz reprezentacja
w sporze o nieuczciwe naśladownictwo opakowań szamponów i odżywek do włosów oraz o naśladowniczą reklamę przeciwko producentowi kosmetyków wprowadzającemu na rynek szampony i odżywki
w podobnych opakowaniach.

 

Niemiecki producent drzwi i bram garażowych – doradzanie w sporze o nieuczciwe i wprowadzające w błąd oznakowanie drzwi w zakresie ich ognioodporności.

Producent drzwi i bram garażowych – doradzanie oraz reprezentacja klienta w sporze o stosowanie cen dumpingowych oraz o utrudnianie dostępu do rynku przeciwko dystrybutorowi produktów klienta.

Producent orzeszków ziemnych – reprezentacja
w sporach o nieuczciwe naśladownictwo opakowań produktu.

Producent FMCG – doradzanie oraz reprezentacja
w sporach o prowadzenie nieuczciwej
i wprowadzającej w błąd reklamy, w sporach
o nieuczciwe naśladownictwo produktów,
o stosowanie opakowań wprowadzających
w błąd.

Producent artykułów promocyjnych – reprezentacja
w sporze o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji w Internecie (nieuczciwa reklama)
w AdWords Google oraz przy pozycjonowaniu.