Spory patentowe są jednym z ważniejszych obszarów naszej specjalizacji. W wyniku
wieloletniej współpracy z rzecznikami patentowymi stworzyliśmy zespół łączący
i rozumiejący specyfikę obydwu obszarów ochrony: administracyjnej i sądowej.

Dysponujemy unikalnym doświadczeniem w sporach patentowych z zakresu farmacji,
biotechnologii, nowych technologii, elektroniki, które wykorzystujemy przy
opracowaniu strategii procesowej. Twórczo korzystamy z instrumentów procesowej
ochrony prawnej na etapie przygotowania do procesu, negocjacji ugodowych jak
i w trakcie samego procesu.

Pomagamy przy zabezpieczeniu dowodów naruszeń, reprezentujemy na etapie
postępowania zabezpieczającego oraz w postępowaniu cywilnym i karnym,
w negocjacjach i mediacji, inicjujemy procesy o zaniechanie naruszenia jak i o ustalenie
braku naruszenia.

Braliśmy udział w licznych postępowaniach przed krajowymi sądami, Urzędem
Patentowym RP oraz w postępowaniach mediacyjnych.

 

Doświadczenie:

Polski producent kabli i osprzętu kablowego, rur oraz osprzętu termokurczliwego – reprezentacja w szeregu sporów o naruszenie patentu na mufę termokurczliwą oraz sposób wytwarzania mufy termokurczliwej. Reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających przed udzieleniem zabezpieczenia (tzw. defence pack strategies).

Amerykański producent leków – obsługa w procesach sądowych o naruszenie patentów przeciwko producentom konkurencyjnych leków. Reprezentacja w postępowaniach celnych.

Globalny producent sprzętu komputerowego – reprezentacja w sporach patentowych dotyczących szeregu kluczowych produktów, w tym kartridży. Koordynacja działań celnych.

Globalna firma chemiczna – reprezentacja w sporach patentowych oraz koordynacja działań w postępowaniach celnych. 

Polski producent sprzętu RTV oraz urządzeń multimedialnych – reprezentacja w sporach patentowych oraz w negocjacjach ugodowych dot. naruszenia wynalazku na urządzenia umożliwiające kodowanie zapisu na nośnikach cyfrowych, doradztwo w sprawach licencji.

Amerykański producent obuwia – reprezentacja w szeregu procesów o naruszenie patentu.