Prowadzimy kompleksową obsługę z zakresu prawa autorskiego.

Przygotowujemy umowy o eksploatację utworów na potrzeby producentów,
deweloperów, wydawców oraz instytucji kultury. Reprezentujemy także twórców
i artystów w negocjowaniu umów z producentami i wydawcami. Oceniamy, czy doszło
do naruszenia praw autorskich.

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi i pokrewnymi w zakresie: oceny zobowiązań wobec organizacji
zbiorowego zarządzania, negocjacji umów z organizacjami zbiorowego zarządzania
oraz w powstałych z tego tytułu sporach.

Reprezentujemy naszych klientów w innych sporach w sprawach naruszeń praw
autorskich, praw pokrewnych, naruszenia wizerunku oraz baz danych.
Przygotowujemy oraz negocjujemy dla naszych klientów umowy o eksploatację
wizerunku.

 

Doświadczenie:

Angielska fundacja – reprezentacja fundacji
w negocjacjach o nabycie praw autorskich do logo
z jego twórcą.

Spadkobiercy znanej fińskiej pisarki reprezentacja w sporach o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych do szeregu charakterystycznych postaci książkowych, w licznych postępowaniach przeciwko naruszycielom.

Fiński projektant reprezentacja w sporach dot. naruszenia praw autorskich do projektów szeregu lamp przeciwko znanej sieci sklepów z produktami wnętrzarskimi.

Spadkobiercy znanego pisarza polskiego reprezentacja spadkobierców w sporze dotyczącym umowy na adaptację powieści kryminalnej pisarza na scenariusz filmowy i jej ekranizacji, reprezentacja w negocjacjach dotyczących adaptacji kolejnych powieści. 

Reprezentacja artystów wykonawców, twórców oraz agencji reklamowych przed organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (ZAIKS, STOART, ZFP i in.) - uzyskiwanie zgody pierwotnych twórców na korzystanie z praw autorskich lub praw pokrewnych do utworów muzycznych, filmowych.

Fundusz inwestycyjny – doradztwo przy nabyciu praw autorskich oraz pokrewnych do utworów architektonicznych obejmujących projekt architektoniczny wieżowca wykonany przez Daniela Libeskinda - Złota44.

Polska elektrociepłownia – reprezentacja w sporze
o naruszenie praw autorskich do oprogramowania obejmującego system ciągłego monitoringu zanieczyszczeń powietrza.

Międzynarodowa grupa inwestycyjna – reprezentacja
w sporze o plagiat projektu stron internetowych.

Firma ubezpieczeniowa – doradztwo w sporze
o naruszenie praw autorskich do materiałów szkoleniowych.