Zapewniamy pełną obsługę prawną w zakresie ochrony znaków towarowych, marki, nazw handlowych oraz innych oznaczeń odróżniających, a także wzorów przemysłowych.

Doradzamy w wyborze strategii ochrony. We współpracy z rzecznikami patentowymi oferujemy pełen zakres usług kancelarii prawa patentowego, tj.rejestrujemy znaki towarowe i wzory przemysłowe w systemie krajowym (Urząd Patentowy RP), wspólnotowym (OHIM) oraz międzynarodowym (WIPO). Prowadzimy również rejestracje znaków na całym świecie we współpracy z zagranicznymi kancelariami.

Prowadzimy badania zdolności rejestracyjnej znaków oraz badania due diligence portfolio znaków towarowych w celu doboru najlepszej strategii ochrony.

Reprezentujemy klientów w sporach przed Urzędem Patentowym RP, OHIM,
Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów, a także sądami administracyjnymi oraz innymi sądami i organami celnymi.

 

Doświadczenie:

Lider na rynku bakalii - reprezentacja w precedensowym sporze o ustalenie braku naruszenia znaku towarowego oraz zasad uczciwej konkurencji. Dzięki przyjętej strategii uchroniliśmy klienta przed realnym ryzykiem blokady sprzedaży kluczowego produktu.

Producent mebli – reprezentacja w sporach sądowych
o ochronę znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

Globalna sieć restauracji fast-food – zarządzanie portfolio znaków towarowych, reprezentacja przed Urzędem Patentowym RP oraz w sporach o naruszenie marki.

Amerykański producent obuwia – zarządzanie portfolio znaków towarowych, badania i opinie nt. zdolności rejestracyjnej przy wprowadzaniu nowych marek, reprezentacja w postępowaniach zgłoszeniowych oraz spornych przed UP RP.

Producent AGD - reprezentacja w sporze o wprowadzenie
na rynek kopii renomowanego parowaru Intellisteam zakończonym zniszczeniem 780 skopiowanych urządzeń, reprezentacja w negocjacjach ugodowych.

Producent mebli - zarządzanie portfolio znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w tym reprezentacja w sporach o skopiowanie produktów i bezprawne używanie oznaczeń podobnych przez konkurencję.

oraz jednostki handlowe nie posiadające autoryzacji.

Producent zabawek - reprezentacja
w postępowaniach celnych oraz negocjacjach ugodowych w sporze o zatrzymanie towarów
na granicy w związku z wprowadzeniem na rynek polski podrobionych i pirackich zabawek.
W efekcie naszych działań zatrzymano na granicy oraz zniszczono ponad 105 000 podrobionych zabawek.

Firma farmaceutyczna – reprezentacja w sporach z zakresu importu równoległego leków.